แบบฟอร์มรับวางบิลบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด

คำแนะนำการวางบิล :
Add files...
 

{{file.name}} {{file.name}} {{file.name}}

{{file.error}}

{{file.size | formatFileSize}}

   

การชำระเงิน :
  • บริษัทฯ จะชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชี ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน หากตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
  • ค่าธรรมเนียมการโอน ผู้รับ จะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยธนาคารจะหักจากยอดที่บริษัทฯชำระให้ท่าน
  • กรณีมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย รบกวนแนบซองพร้อมติดสแตมป์มาด้วยทุกครั้ง หรือหากไม่แนบซอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สแกนและส่งให้ทาง E-Mail เท่านั้น