แบบฟอร์มรับวางบิลบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด

เปิดรับวางบิลเฉพาะวันที่ 5 ของทุกเดือนหากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป