เพิ่มความปลอดภัยด้วยเครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว
ในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งนั้นมีการดำเนินงานที่จำเป็นต้องใช้แก๊สเป็นพลังงานเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนการทำงานของเครื่องจักรหรือเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม การใช้งานแก๊สต่างๆ มีโอกาสเกิดอันตรายได้มาก ทั้งจากการสัมผัสที่อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองไม่ว่าจะเป็นบริเวณผิวหนังหรือดวงตา หรือการสูดดมเข้าสู่ร่างกายที่อาจเข้าไปขัดขวางระบบทางเดินหายใจหรือระบบประสาทและสมองได้ง่าย ส่วนที่อันตรายที่สุดของแก๊สคือคุณสมบัติที่ตรวจจับได้ยากเพราะมองเห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่าหรืออาจมองเห็นได้ยาก จึงอันตรายอย่างมากในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานการณ์แก๊สรั่ว ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องการเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วเพื่อช่วยตรวจจับแก๊สที่มองไม่เห็นและเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างสะดวก


เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วคืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อตรวจจับปริมาณของแก๊สในพื้นที่ เพื่อวัดระดับความปลอดภัยและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วยังช่วยแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้เมื่อเกิดแก๊สรั่วอีกด้วย โดยในปัจจุบัน เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วมีอยู่ด้วยกันหลายแบบให้ผู้ใช้ได้เลือกตามความต้องการ มีการแสดงผลทั้งแบบดิจิตอลเป็นตัวเลขและการแสดงผลแบบไฟสัญลักษณ์ แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วแบบไร้สายที่ช่วยให้การตรวจจับแก๊สรั่วนั้นเป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้น


ประโยชน์ของการใช้เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วคือการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่ทำงาน เพราะเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วนั้นช่วยป้องกันอันตรายจากการรั่วไหลของแก๊สด้วยการทำงานระบบเซนเซอร์ที่แม่นยำ และเพื่อความปลอดภัยแล้ว เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วจึงต้องการความสะดวกในการใช้งานด้วย เนื่องจากมาตรฐานความปลอดภัยนั้นต้องการความรวดเร็วในการใช้งาน หยิบจับไปตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วแบบไร้สายจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้ง่ายขึ้น เพราะช่วยให้สามารถนำไปประเมินความเสี่ยงและตรวจหาพื้นที่ที่มีแก๊สรั่วได้ง่ายขึ้น หยิบติดตัวไปได้และทำให้เข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กหรือห่างไกล ด้วยการส่งข้อมูลผ่านสัญญาณและการไม่มีสายมาเกะกะการทำงานนั่นเอง


ด้วยประโยชน์ต่อความปลอดภัยและการควบคุมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนี้ ทำให้ปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วนั้นมีความสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วไร้สายที่น่าสนใจมีอยู่ด้วยกันหลายรุ่น ที่ขอแนะนำเช่น เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว GS01 และเครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว Dräger Polytron® 6100 EC WL ซึ่งเป็นเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วแบบไร้สาย สามารถเพิ่มระยะทางในการตรวจจับแก๊สรั่วได้กว้างขึ้น ส่งข้อมูลทางไกลได้ด้วยสัญญาณ ไม่ต้องใช้สาย ซึ่งการไร้สายนี้จะทำให้ลดอันตรายจากการมีสายไฟที่เกะกะหรือการลัดวงจรของสายไฟได้อีกด้วย

ไม่เพียงแต่การเลือกรุ่นให้เหมาะสม แต่การเลือกเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วจะต้องให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่อง ต้องเลือกใช้เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วที่มีความถูกต้องแม่นยำ มีความไวต่อการตรวจจับเพื่อให้สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยจากแก๊สให้ได้มากที่สุด เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วที่ดีจะต้องมีความสามารถตรวจจับแก๊สชนิดที่โรงงานอุตสาหกรรรมที่ใช้ต้องการ ครอบคลุมพื้นที่ได้มากและแสดงผลที่เชื่อถือได้ ผู้ปฏิบัติงานเองต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วเป็นอย่างดีด้วย เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วแบบไร้สายรุ่น GS01 และเครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว Dräger Polytron® 6100 EC WL นั้นมีระบบที่เชื่อถือได้และใช้งานง่าย ลดความเสี่ยงอันตรายจึงช่วยให้การทำงานนั้นง่ายขึ้น


เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยด้วยเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วในโรงงานอุตสาหกรรมจะเห็นได้ว่ามีความละเอียดอ่อนอย่างมาก ตั้งแต่การเลือกซื้อเครื่องมือไปจนถึงความรู้ความเข้าใจที่จำเป็น หลายคนอาจรู้สึกถึงความยุ่งยากในการใช้เครื่องมือ แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะ PICO เป็นบริษัทที่สามารถเข้ามาให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์เหล่านี้จึงไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเกิดข้อผิดพลาดในการเลือกใช้อุปกรณ์ อีกทั้งยังมีบริการเพื่อดูแลรักษาและติดตั้งเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วที่ได้มาตรฐาน ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ PICO เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของการใช้เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว และช่วยลดภาระในการทำงานให้กับสายงานความปลอดภัยได้อย่างดีเยี่ยม


โพสเมื่อ: วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563