เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม กับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


สิ่งแวดล้อมในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงป่าไม้ ภูเขา ดิน น้ำ อากาศ และทรัพยากรเท่านั้นนะคะ แต่ยังหมายรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิต การทำงานอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าหากเราไม่สามารถบริหารจัดการคุณภาพทั้ง 2 สิ่งนี้ได้ ก็เท่ากับว่าทุกอย่างล้มเหลว และนั่นจึงทำให้เกิดระบบ QSHE หรือ Quality Safety Health & Environment ขึ้นมา


QSHE หรือ Quality Safety Health & Environment คืออะไร ?

QSHE หรือ Quality Safety Health & Environment หมายถึง การบริหารจัดการคุณภาพ โดยมีการพิจารณาด้านประเด็นสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขภาพของพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก หรือสรุปอย่างง่ายๆ ว่าต้องเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเอง ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ จึงโยงเข้าสู่การใช้เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม (Environment test and measurement) เพื่อคนในองค์กร


ทำความรู้จักกับ เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม หรือ Environment test and measurement

เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม หรือ Environment test and measurement เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อการวัด ทดสอบ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในสภาวะและพื้นที่ต่างๆ ที่สามารถส่งผลต่อการทำงานทั้งแรงงานคน และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม และปลอดภัย โดยเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมไปทั้งสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ทางน้ำ ทางเสียง ทางมลภาวะ และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่าง เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม หรือ Environment test and measurement

 • เครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศ (Air Quality Analysis)
  เครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศ มีหน้าที่ในการตรวจเช็คก๊าซต่างๆ ในอากาศบริเวณนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น CO2, O3, NO, NO2, SO2, NH3 เป็นต้น

 • เครื่องตรวจสอบอัตราไหลของแก๊ส (Primary Gas Flow Calibrator) และเครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว (gas detector)
  เครื่องตรวจสอบอัตราไหลของแก๊ส มีหน้าที่ในการตรวจสอบอัตราการไหลของแก๊สที่ใช้ในการทำงาน พร้อมทั้งตรวจจับแก๊สรั่ว และการไหลของแก๊สที่ผิดปกติ เพื่อความปลอดภัยของโรงงาน ชีวิตพนักงาน และชุมชนโดยรอบ

 • เครื่องตรวจสอบความเข้มของกลิ่น (Environmental Odours)
  เครื่องตรวจสอบความเข้มของกลิ่น มีหน้าที่ในการตรวจวัดความเข้มข้นของกลิ่นว่ามีระดับไหน เหมาะสำหรับโรงงานที่สร้างกลิ่นที่เป็นมลภาวะต่อชุมชนใกล้เคียงที่จำเป็นต้องควบคุมระดับของกลิ่นเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย และ ปัญหากับชุมชนโดยรอบ

 • เครื่องตรวจสอบค่าฝุ่นละอองโดยรอบ (Ambient Particulate Monitoring)
  เครื่องตรวจสอบค่าฝุ่นละอองโดยรอบ มีหน้าที่ในการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองทั้งขนาดของฝุ่นละออง และปริมาณของฝุ่นละออง เหมาะสำหรับโรงงานที่มีการปฏิบัติการณ์ที่เกิดการเผาไหม้ หรือเกิดฝุ่นในปริมาณมาก

 • เครื่องตรวจเช็คสภาพอากาศ (Meteorological System)
  เครื่องตรวจเช็คสภาพอากาศ เป็นเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบสภาพอากาศ โดยใช้ดาวเทียม ทำให้คุณสามารถพยากรณ์อากาศได้ล่วงหน้า และวางแผนการทำงานได้ง่าย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 • ระบบเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Data Acquisition System)
  ระบบเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลของสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติการ โรงงาน ที่จะเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ง่ายผ่านโปรแกรม Excel ทำให้คุณสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และประเมินผลการประกอบกิจการได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมในการวัด โดยการใช้เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม อาจมีความผันผวนของสภาพแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการวัดได้ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอาจทำให้วัสดุเปลี่ยนรูป และฝุ่นหรืออนุภาคในอากาศก็อาจทำให้เกิดแรงเสียดทานในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม


ตัวอย่างความผันผวนที่อาจเจอในการใช้เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

 • อุณหภูมิห้อง
  ในส่วนของอุณหภูมิห้องนั้นจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับทำการวัดหรือไม่ เพื่อให้การวัดเชื่อถือได้ ซึ่ง ISO กำหนดอุณหภูมิอ้างอิงสำหรับการวัดไว้ที่ 20°C ทั้งนี้ วัสดุทุกชนิดอาจขยายตัวจากความร้อนหากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องควบคุมอุณหภูมิในห้องที่จะทำการวัดอย่างแม่นยำและเข้มงวด

 • ความสะอาด
  ความสะอาดของห้องที่ทำการวัดก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้การวัดมีความแม่นยำ หากมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกในอากาศเข้าไปภายในเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของอุปกรณ์อาจได้รับความเสียหาย และอาจส่งผลถึงความแม่นยำของการวัดได้ ซึ่งชนิดของสิ่งแปลกปลอมที่จะพบในไซต์การผลิต ได้แก่ ทรายขนาดเล็ก และเศษโลหะที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต รวมไปถึงเส้นใยจากผ้าและเส้นผม วัตถุแปลกปลอมเหล่านี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในระดับไมโครเมตรหรือเล็กกว่านั้น จึงจำเป็นต้องทำให้สภาพแวดล้อมมีความสะอาดในทุกๆ วันนะครับ

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม หรือเครื่องมือวัดวิเคราะห์ ในเชิงอุตสาหกรรม ก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.pico.co.thโพสเมื่อ: วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563