ร่วมงานกับ PICO

วิศวกร

วิศวกร Urgent

การศึกษา :
วศบ. วิศวกรรมอัตโนมัติ , วศบ. เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.40 ขึ้นไป, ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติ :

1. เพศหญิง/ ชาย
2. มีความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล, Web Server, Network, Visual Studio
3. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
5. สมารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
6. คะแนน TOEIC 450 คะแนนขึ้นไปหน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. รับผิดชอบงานด้าน Software สำหรับทำระบบ Historian, Report, Thin client, Asset Management
2. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามมอบหมาย