ร่วมงานกับ PICO

โปรแกรมเมอร์

โปรแกรมเมอร์ Urgent

การศึกษา :
วศบ. คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 2.40 ขึ้นไป, ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติ :

1. ประสบการณ์ - มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม PHP, JAVA, HTML, Visual Studio

2. มีความสามารถในการใช้ฐานข้อมูล MSSQL, MySQL และการใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office, Internet เป็นอย่างดี

3. ขับขี่รถยนต์ได้ มีใบขับขี่

4. TOEIC 450 ขึ้นไป (ถ้ามี)

5. ผ่านการเกณฑ์ทหาร

6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทและงานโปรเจค โดยใช้ภาษา PHP, JAVA บนฐานข้อมูล MySQL

2. เขียนโปรแกรมรองรับงานโปรเจคต่าง ๆ โดยใช้ Visual Studion.Net(C++, VB.Net)

3. ดูแล Computer/Server ทั้งด้าน Software, Hardware, Printer, Wi-Fi และอุปกรณ์ต่อพ่วงของบริษัท