ข่าวและกิจกรรม

pico36yesrs

PICO ได้มอบอุปกรณ์เครื่องแก้ว ในห้องlab ให้มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

pico36yesrs

การประชุมประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561

pico36yesrs

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด ได้มอบเงินสมทบทุน เพื่อสร้างห้องสมุด ให้กับโรงเรียนวัดหนองจิก

pico36yesrs

การประชุมประจำไตรมาสที่ 3

pico36yesrs

PICO ได้มอบน้ำดื่ม ให้กับ ตัวแทนนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

pico36yesrs

กิจกรรมอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี2560

pico36yesrs

งานสัมมนากลุ่มลูกค้าปตท. ประจำปี 2560

pico36yesrs

โครงการ CSR ปลูกกล้าสวนผัก ปันรักจากมือพี่

pico36yesrs

งานทำบุญวาระครบรอบ 36 ปี PICO