นับเป็นวันแห่งความ “สุขกายสุขใจ” เมื่อคณะกรรมการ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด นำโดยคุณสัจจา เจนธรรมนุกูล รวมถึงพนักงานในบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด ได้ร่วมกันทำบุญในวาระครบรอบ 36 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ PICO เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และทำบุญเลี้ยงพระเพล จำนวน 9 รูป จากนั้นผู้บริหาร พนักงาน ไหว้พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รับฟังธรรมโอวาทในวาระครบรอบ 36 ปี พร้อมทั้งรดน้ำขอพรท่านผู้บริหาร เพื่อเป็นศิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า #36thPICO