ภาพงานวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 PICO จัดการอบรม "การใช้งานเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ" พร้อมเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณ ทสจ. เชียงราย ของกรมควบคุมมลพิษ ผลงานคุณภาพของทีม PICO QSHE กับเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศยี่ห้อ Thermo Scientific ที่ผ่านการรับรองจากสถาบัน US.EPA

#เครื่องวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ รุ่น 1405DF ด้วย technology Tapered Element Oscillate Method (TEOM) ที่ผ่านการรับรองจากสถาบัน US.EPA#Thermo Fisher Scientific#PICO 
#Trust PICO’s Solutions #Quality Safety Health and Environment Business Unit (QSHE)