ทาง PICO จัดงาน Seminar "Particle Characterization Technique and Its Applications" วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8:30 - 15:30 น. ณ 
Koh Kaew 3, Floor 3,Classic Kameo Hotel & Serviced Apartments, Rayong