คุณอัคธัช ชวนะพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด ได้เชิญผู้บริหารของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อทบทวนแผนงานของไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา และวางแผนงานกำหนดทิศทางของธุรกิจ สำหรับไตรมาสที่ 2 - 4 ต่อไป

# PICO#Trust PICO’s Solutions