สินค้าทั้งหมด

สินค้าที่น่าสนใจ

กลุ่มธุรกิจเครื่องมือวิเคราะห์ในกระบวนการผลิต (68)

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ (70)

กลุ่มธุรกิจเครื่องมือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพสิ่งแวดล้อม (70)

กลุ่มธุรกิจเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ (80)

กลุ่มธุรกิจเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม (144)

กลุ่มธุรกิจระบบควบคุมอัตโนมัติ (60)

Scientific Product > Laboratory Spectrometers

FT-NIR Analyzer (1)

FT-IR Analyzer for Pharmaceutical (1)

FT-IR Analyzer (1)

FT-NIR Oleochemicals Analyzer (1)

FT-NIR Liquid Chemicals Analyzer (1)

FT-NIR Biodiesel Analyzer (1)

FT-NIR Solid Analyzer (1)

FT-NIR Polyol Analyzer (1)

FT-NIR PET Packaging Analyzer (1)

FT-NIR Hydrocarbons Analyzer (1)

FT-NIR Heavy Oils Analyzer (1)

FT-NIR Analyzer for Pharmaceutical (1)

Insitu Reaction Monitoring Analyzer (1)